59100,Türkiye
0 282 293 35 70
hello@nklroboteam.com

Drone (İnsansız Hava Aracı)


İnsansız hava araçları (İHA) yatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Haritalama, en yaygın kullanım alanlarından biridir. Bunun dışında yangın söndürme, savunma sanayi ve ilk yardım gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Ülkemiz bir şekilde çoğu teknolojik devrimleri kaçırmış olmakla birlikte bazılarında açığı kapatmak için yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüzün teknolojisi olan İHA’lar Askeri alandaki başarılı uygulamalarla İHA’ların ülke savunmasına nasıl katkıda bulunabildiği bize göstermiştir. Bu nedenle İHA alanında birçok ülke ARGE çalışmaları yapmakta ve ürünlerini pazara sunmaktadır.

Bu yarışmayı asıl düzenleme amacımız, ülkemizde insansız hava aracı üretme ve kullanma kültürünü geliştirmek.

Bunu yaparken de sizlerin teknolojiyi eğlence ile birleştirmeleri, bilgi ve becerilerini arttırmaları hedeflenmekteyiz. Böylelikle yarışma yakın gelecekte ülkemizin hem İHA kullanımı hem de İHA üretimi konularında ihtiyaç duyacağı insan kaynağının geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır.


Diğer robotik yarışları;

Diğer yarışmalar;